Posted on 1 Comment

กัญชารักษาดวงตา ป้องกันต้อสารพัดชนิด

ผู้เชี่ยวชายด้านกัญชาเปิดเผยผลการศึกษาระบุว่า สาร THC ในกัญชาสามารถลดความดันในลูกตา ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ตาเสื่อมสภาพหรืออาจถึงขั้นบอดสนิท ถือเป็นความหวังใหม่ของการบำรุงสายตาให้ใช้ได้ไปจนแก่เฒ่า

Does Marijuana Help Treat Glaucoma or Other Eye Conditions?

รายงานสรุปผลพบว่า สาร THC ในกัญชา หรือแม้แต่กัญชง ช่วยกระตุ้นตัวรับ CB 1 และ GPR 18 มีผลช่วยลดความดันในลูกตาซึ่งจะนำไปสู่โรคต้อหิน ซึ่งเป็นสาเหตุอันดับ 2 ให้คนทั่วโลกตาบอด ปัจจุบันมีคนทั่วโลกตาบอดเพราะต้อหินกว่า 10 ล้านคน สำหรับวิทยาศาสตร์พื้นฐานของระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์ในดวงตา บอกว่า ยังไม่มีสมุนไพรตัวไหนและยาเคมีชนิดใด เข้าไปออกฤทธิ์ ณ จุดนี้ ได้มาก่อน

กัญชา กับ การรักษาต้อหิน

“การศึกษาครั้งนี้เหมือนการค้นพบโลกใบใหม่ที่อยู่ไกลโพ้น ถ้าอย่างนั้นแล้ว ทำไมเราจึงไม่เปิดโอกาสให้กัญชา กัญชง ได้พัฒนาและวิจัย ด้วยการโยนคำว่า ยาเสพติดทิ้งออกไปจากชีวิตของพวกมันละ ปล่อยให้มันได้เป็นพืชที่มีอิสระที่จะสร้างประโยชน์ให้คนทุกระดับชั้น” อาจารย์พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี กล่าว

เปิด 14 ข้อ ประโยชน์ “กัญชา” สรรพคุณล้น รักษาโรคอะไรได้บ้าง?

“ถ้าใครกลัวว่า มันจะสร้างปัญหาสังคม ก็ต้องถามว่า รู้จัก รู้จักพืชเหล่านี้ดีจริงๆแล้วหรือ หรือแค่ฟังตามๆกันมา เพราะถ้ารู้ว่ามันมีประโยชน์อย่างไร พฤติกรรมมนุษย์ส่วนใหญ่ก็จะเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้น กัญชา กัญชง กระท่อม ยังมีประโยชน์และสร้างปัญหาสังคม น้อยกว่า นักการเมืองบางฝั่งในสมัยนี้เลย” ที่ปรึกษาการดูแลสุขภาพด้วยอาหารเสริมสมุนไพร กล่าวทิ้งท้าย