Posted on Leave a comment

ประยุทธ์’ ตั้งเป้าดันไทยปักหมุดฮับสมุนไพรโลกภายในปี 2580

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานกัญชานำไทย สมุนไพรสร้างชาติ ระบุว่าภายในปี 2580 ไทยตั้งเป้าจะเป็นศูนย์กลางส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรของโลก หรือ World Herb Hub เน้นสร้างมูลค่าสมุนไพรไทยรวมทั้งกัญชาและกัญชง ทั้งยังต้องการให้ไทยเป็นหนึ่งในประเทศท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก ปั้นผลิตภัณฑ์สมุนไพรระดับโลกที่สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับประเทศชาติ

“วันนี้เราได้เห็นถึงคุณค่าสมุนไพรไทย เรามีตำรับยาแผนโบราณมากกว่า 1000 ตำรับ ศาสตร์แพทย์พื้นบ้านคือรากฐานของการรักษามาตั้งแต่สมัยโบราณสามารถนำศาสตร์มาแก้ไขปัญหาสุขภาพได้ในโลกยุคปัจจุบันได้ เราต้องเร่งพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการจำหน่ายและส่งออก” นายกรัฐมนตรีกล่าว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า การพัฒนาสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพสูงสร้างความเชื่อมั่นในตลาดโลกที่กำลังเป็นที่ต้องการ จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรควบคู่ไปกับการสร้างอาชีพให้ชุมชน นำไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนแบบยั่งยืน ตนมองเห็นโอกาสของตลาดการท่องเที่ยวเชิงสมุนไพรเช่นเดียวกับศักยภาพที่ไทยจะเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)