Posted on Leave a comment

ลุงตู่ ฟุ้งกัญชาไทยสำเร็จแล้ว ต่อยอดเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้เกษตรกร

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงข่าวเปิดงาน ‘กัญชานำไทย สมุนไพรสร้างชาติ’ ระบุว่า รัฐบาลไทยสามารถสนับสนุนเรื่องกัญชาและกัญชงได้สำเร็จ เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้เห็นสมุนไพรไทยเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆ เพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสมุนไพรไทย

เป็นเรื่องน่ายินดีเรื่องกัญชาและกัญชงไทยที่ได้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล (หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย) เป็นผู้ผลักดันเรื่องนี้มา ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศไปพร้อมกับการยกระดับอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูง สร้างความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในระดับสากลเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เราควรจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดมีทั้งคุณและโทษมีประโยชน์ แต่ก็ต้องระมัดระวังให้มากขึ้นในการใช้ เพราะขณะนี้ทุกประเทศในโลกให้ความนิยม และให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการเพาะปลูกพืชเหล่านี้ แต่ไม่ใช่แค่เฉพาะกัญชงและกัญชา ยังมีพืชสมุนไพรอีกหลายอย่างที่มีศักยภาพ เราจะต้องหารายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

“ทุกวันนี้จึงขอให้ทุกคนไปใคร่ครวญให้ดี มีสติ ทบทวนคิดดูว่าประเทศไทยมีอะไรที่ก้าวหน้าไปแล้วบ้าง หลายอย่างอาจจะมองไม่เห็น แม้ว่าจะใช้งบประมาณมากขึ้นเรื่อยๆ แต่จะทำอย่างไรให้ประเทศไทยมีรายได้สูงขึ้น เพิ่ม GDP ของประเทศไทยได้มากขึ้น เพื่อนำเงินเหล่านี้มาพัฒนาประเทศ ทั้งการลงทุน ดูแลผู้มีรายได้น้อย ซึ่งใช้เงินมากขึ้นตามลำดับมีทุกปีหากแก้ไขปัญหาความยากจนไม่ได้ ก็จะใช้งบประมาณส่วนนี้เกินไปเรื่อยๆ รัฐบาลจึงมุ่งมั่นที่จะดูแลทุกคน แต่จะต้องมีงบประมาณที่เพียงพอ วันนี้เรามาสร้างมูลค่าเพิ่มของเราด้วยสมุนไพร เพื่อให้มีรายได้เข้าประเทศอีกจำนวนมาก รัฐบาลมีรายได้จากการส่งออกและเก็บภาษีเท่านั้น รัฐบาลพยายามลดปัญหาการขาดดุลในการจัดทำงบประมาณรายปี” นายกรัฐมนตรีกล่าว

Posted on Leave a comment

ประยุทธ์’ ตั้งเป้าดันไทยปักหมุดฮับสมุนไพรโลกภายในปี 2580

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานกัญชานำไทย สมุนไพรสร้างชาติ ระบุว่าภายในปี 2580 ไทยตั้งเป้าจะเป็นศูนย์กลางส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรของโลก หรือ World Herb Hub เน้นสร้างมูลค่าสมุนไพรไทยรวมทั้งกัญชาและกัญชง ทั้งยังต้องการให้ไทยเป็นหนึ่งในประเทศท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก ปั้นผลิตภัณฑ์สมุนไพรระดับโลกที่สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับประเทศชาติ

“วันนี้เราได้เห็นถึงคุณค่าสมุนไพรไทย เรามีตำรับยาแผนโบราณมากกว่า 1000 ตำรับ ศาสตร์แพทย์พื้นบ้านคือรากฐานของการรักษามาตั้งแต่สมัยโบราณสามารถนำศาสตร์มาแก้ไขปัญหาสุขภาพได้ในโลกยุคปัจจุบันได้ เราต้องเร่งพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการจำหน่ายและส่งออก” นายกรัฐมนตรีกล่าว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า การพัฒนาสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพสูงสร้างความเชื่อมั่นในตลาดโลกที่กำลังเป็นที่ต้องการ จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรควบคู่ไปกับการสร้างอาชีพให้ชุมชน นำไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนแบบยั่งยืน ตนมองเห็นโอกาสของตลาดการท่องเที่ยวเชิงสมุนไพรเช่นเดียวกับศักยภาพที่ไทยจะเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)