Posted on Leave a comment

ลุยจดทะเบียน “ไทยสติ๊ก” เป็นมรดกโลก-ภูมิปัญญาทรงคุณค่าของชาติ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เตรียมเสนอองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) จดทะเบียน กัญชาอัดแท่งด้ายแดง หรือ ThaiStick หนึ่งในตำรับกัญชาพันธุ์ไทยที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลก จึงเหมาะกับการขึ้นทะเบียนอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยในหมวด ‘มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้’ ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีการใช้ในวิถีชีวิต วัฒนธรรมของประชาชนทั่วทุกภาคในการนำกัญชามาใช้ และกัญชาไทย

การอบน้ำผึ้งแบบไทย (รายละเอียดในลิ้ง)

สำหรับขั้นตอนดำเนินการนั้นคาดว่ากระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการขึ้นทะเบียนได้ภายในเดือนมี.ค.2565 จากนั้นจะดำเนินการขอขึ้นทะเบียนต่อองค์การยูเนสโก เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นเป็น “มรดกทางวัฒธรรมที่จับต้องไม่ได้” เพื่อให้เป็นมรดกโลกต่อไป อย่างไรก็ตาม Thai Stick ป็นการนำช่อดอกกัญชามามัดกับไม้เหมือนแท่งไอติม และถ้ามีคุณภาพดีๆ จะพันด้วยด้ายแดง เรียกว่ากัญชาด้ายแดง เป็นเครื่องหมายพรีเมี่ยมเกรด แต่จากนี้จะทำให้ยกระดับมากขึ้น หากสามารถจดทะเบียนได้สำเร็จจะช่วยให้ทั่วโลกยอมรับกัญชาที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทยได้ สำหรับการจดทะเบียนดังกล่าวเตรียมสายพันธุ์กัญชาไทยไว้ราว 30 สายพันธุ์ เช่น สายพันธุ์ท้องถิ่นจากบุรีรัมย์ คือ ฝอยทองภูผายลให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัด ซึ่งจริงๆ ยังมีกัญชาสายพันธุ์อื่นๆ ในแต่ละภูมิภาคอีกด้วย

ค้นเจอตำนานไทยสติ๊กของจริง


“จะเสนอเป็นภาพรวม โดยรวบรวมข้อมูลประโยชน์จากการใช้กัญชาของไทยเสนอต่อองค์การยูเนสโก รวมทั้งประวัติศาสตร์การใช้กัญชาของไทยทั้งหมด และจะมีข้อมูลดีเอ็นเอกัญชาสายพันธุ์ไทย ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อนนำเสนออีกทางหนึ่ง” รองอธิบดีกรมการแพทย์ฯ กล่าว

ทั้งนี้ Thai Stick กัญชาไทยแท้ ถูกยกให้เป็นสายพันธ์ที่ดีสุดในโลก ด้วยค่า THC สูงสุดและให้ผลการรักษาโรคได้มากที่สุด ถูกเผยแพร่ออกไปทั่วโลกในยุคสงครามเวียดนาม สมัยที่ทหารอเมริกันเข้ามาตั้งฐานทัพในบ้านเราหรือเรียกว่า จี.ไอ. หากเปรียบความนิยมเป็นเหล้า Thai Stick คงเหมือนกับตระกูล Johnnie Walker ไม่ว่าจะไปร้านเหล้าแห่งไหนบนโลก คุณก็มักจะพบเจอมันในเมนู