Posted on Leave a comment

กัญชาล้นตลาด ราคากัญชาร่วงระนาว 90% เหตุผลผลิตจ่อล้นตลาด

รายงานพิเศษของสำนักข่าว ThaiPBS ระบุว่า ราคาใบกัญชาสดเคยสูงมากถึงกิโลกรัมละ 15,000 บาทในช่วงเริ่มปลดล็อค แต่ปัจจุบันราคาร่วงลงมาเหลือเพียงกิโลกรัมละ 1,000 บาท คิดเป็นการลดลงมากกว่า 90% เช่นเดียวกับราคารากกัญชาลดลงเหลือเพียงกิโลกรัมละ 2,000 บาท จากเดิมที่กิโลกรัมละ 45,000 บาท

สอดคล้องกับรายงานข่าวจากวิสาหกิจชุมชมที่ได้รับอนุญาตการปลูกกัญชา จังหวัดนครพนม ระบุว่า “ราคาซื้อขายแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน แต่ลดลงเฉลี่ย 30-50% เพราะมีผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตปลูกกัญชาเพิ่มขึ้นมาก ส่วนราคาช่อดอกที่ขายให้องค์การเภสัชกรรมหรือกรมการแพทย์ราคาไม่ผันผวน มีการกำหนดราคาชัดเจนตามเปอร์เซ็นต์สารสกัด CBD และปริมาณสาร THC”

ด้านชาวบ้านวิสาหกิจชุมชนบ้านแป้น จ.สกลนคร กล่าวว่า ถ้านโยบายกัญชาจะออกมาเป็นแบบนี้ ก็อย่าให้ชาวบ้านปลูก อย่ามาให้ปลูกแล้วต้องมาเจอแบบนี้ (ปลูกแล้วขายไม่ได้) จนกว่ากฎหมายจะปลดล็อคว่าเสรีจริงๆ ตอนนี้ยังไม่เสรี มันยังมีติดขัดอีกเยอะ เราอยากให้รัฐช่วยเรื่องการตลาดด้วย ทราบข่าวมาว่าในจังหวัดสกลนครจะมีการจดทะเบียนฟาร์มกัญชาอีกมากกว่า 100 แห่ง หากภาครัฐยังไม่ส่งเสริมช่องทางการขาย ก็ไม่รู้ว่าถึงตอนนั้นแล้วอนาคตจะเป็นอย่างไร

ขณะที่นายณธกร ทัศนัส ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมพืชกัญชาและพืชเสพติดสมุนไพรทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร แสดงความเห็นว่า ผู้ปลูกมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณกัญชาออกมาในตลาดมากขึ้น ขณะที่ดีมานด์ผู้บริโภคเริ่มลดลงหลังจากเคยทดลองกินดื่มแล้วอาจไม่เห็นความแตกต่าง ส่งผลให้การซื้อขายมีราคาลดลง

ทั้งนี้รายงานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยเอกสารซื้อขายกัญชาในส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติดจากระบบ อย. (ณ 21 ธ.ค. 2564) 3,857 ฉบับ ขณะที่ปริมาณการซื้อขายกัญชาแยกตามส่วนของพืช (กรัม) แบ่งเป็นใบ 7,130,171.47 กรัม ลำต้น 1,182,098.62 กรัม ราก 839,943.96 กรัม กิ่งชำ 432,370.00 กรัม ผงใบกัญชา 501.70 กรัม และช่อดอก 181.00 กรัม

และมีการนำส่วนของกัญชามาใช้ประโยชน์ แบ่งเป็น 5-6 กลุ่ม อันดับแรก อาหาร 6,031,020.53 กรัม คิดเป็น 62.92% ถัดมาเป็นการนำไปใช้เป็นส่วนประกอบอาหาร-เครื่องดื่ม อาทิ เครื่องเทศ และก๋วยเตี๋ยว และนำไปเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1,563,127.22 กรัม หรือ 16.31% ส่วนตำรับยาแผนไทย 1,226,709.00 กรัม หรือ 12.8% ทั้งนำไปใช้กับเครื่องสำอาง 595,484.00 กรัม หรือ 6.21% ทั้งเป็นส่วนผสมของสกินแคร์ ผลิตภัณฑ์ขัดผิว แชมพู ครีมทาหน้า สบู่ และท้ายที่สุดนำไปศึกษาวิจัย

Leave a Reply