Posted on Leave a comment

เสรีกระท่อมไทย ดันราคาแตะกิโลละร้อย ปักหมุด ‘ปทุมธานี’ เมืองหลวงกระท่อมโลก

สมาคมนวัตกรรมสมุนไพรไทยระบุว่า ภายหลังจากเปิดเสรีกระท่อมไทย ส่งผลให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีราคาขายปลีกกิโลกรัมละ 60-80 บาท ซึ่งภายหลังเปิดเสรีมีแนวโน้มราคาสูง เพราะผลผลิตยังน้อย แต่หากในอนาคตมีผลผลิตออกมามาก คาดว่าราคาจะอยู่ประมาณกิโลกรัมละ 100-200 บาท หรือไม่น่าจะเกิน 150 บาท ในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า

พืชกระท่อม: 10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรที่ได้รับการปลดจากสถานะ “ยาเสพติดให้โทษ”

ความนิยมของอุตสาหกรรมกระท่อมทั่วโลกเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะผลักดันจังหวัดปทุมธานีให้เป็นเมืองหลวงกระท่อมโลก เพราะไทยมีสายพันธุ์กระท่อมหนึ่งเดียวในโลกและเด่นที่สุดทั้งสายพันธุ์ก้านแดงและแมงดา สู่การแปรรูปทำอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการนำเส้นใยกัญชง มาทำแบตเตอรี่ ซึ่งดีกว่าลิเทียมไอออน จึงควรทำอย่างไรให้มีนวัตกรรมที่ดีเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ และเป็นกรีนอีโคโนมี โดยมีเป้าหมายตลาดส่งออกหลักในสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามพบว่าโปรเจ็คส์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติ อาทิ ประเทศออสเตรีย และเยอรมนี ซึ่งเป็นนิมิตรหมายที่ดีหากมีเงินทุนมาช่วยอุดหนุนในการพัฒนาแปลงปลูกกระท่อมให้ได้มาตรฐาน ต้องเริ่มจากดินไม่มีสารโลหะและสารเคมีปนเปื้อน และน้ำต้องสะอาด มีใบเซอร์ติฟิเคทรับรอง เพื่อนำกระท่อมไปทำยา ส่วนเรื่องตลาดรองรับไม่มีปัญหา ยกเว้นเรื่องดินที่ปลูกต้องสะอาด ทำแบบออร์แกนิกเช่นเดียวกับกัญชา

ผลดีและผลเสียของใบกระท่อม ปลดล็อกยาเสพติด

“กระท่อมชอบความชื้นมาก เหมาะกับการปลูกในปทุมธานี เพราะมีน้ำตลอด ยิ่งชื้นยิ่งแฉะยิ่งดี หากนำแปลงนาข้าวมาปลูกกระท่อมก็ยิ่งดี ในช่วงราคาข้าวตกต่ำ เพราะมีโรงงานรองรับหลายโรงมาก และถ้าอยากให้โอกาสกระท่อมสดใส ต้องมีการค้นคว้าวิจัยในการแปรรูปเป็นอาหารและเครื่องดื่มชูกำลังให้ร่างกายสดชื่น เฉพาะมูลค่าเครื่องดื่มหลายแสนล้านบาท และขณะนี้วัตถุดิบไม่เพียงพอ ไม่มีแปลงปลูกขนาดใหญ่ทำเชิงพาณิชย์ ก็ต้องเริ่มทำในระดับโอทอปไปก่อน เช่น เฉาก๊วยกระท่อม ชาเปลือกกระท่อม” นายสุรชาติ ประชาพิทักษ์ นายกนวัตกรรมสมุนไพรไทย กล่าว

Leave a Reply