Posted on Leave a comment

บุรีรัมย์เฮ คว้าแชมป์ปลูกกัญชามากสุด เฉียด 4 หมื่นต้น

เปิดลิสต์ 10 อันดับจังหวัดกัญชาประเทศไทย ภาคอีสานกวาดแชมป์ปลูกมากสุด บุรีรัมย์ผงาดเบอร์หนึ่งฟาร์มกัญชาถูกกฎหมาย ครองพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุด ผลผลิตเกือบ 4 หมื่นต้น ขานรับนโยบายเสรีกัญชาพรรคบ้านเกิดภูมิใจไทย เผยโมเดลกัญชาไทย 2 ปี เพิ่งปลูกได้ 2 แสนต้น

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดอันดับสุดยอดจังหวัดปลูกกัญชาไทย เปิดรายชื่อ 10 อันดับแรก 1.จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนใบอนุญาต 32 รายการ รวมพื้นที่ขอปลูก 13,447 ตารางเมตร จำนวน 39,355 ต้น 2.จังหวัดร้อยเอ็ด ใบอนุญาต 31 รายการ รวมพื้นที่ขอปลูก 4,152ตารางเมตรจำนวน 4,226 ต้น 3.จังหวัดสกลนคร ใบอนุญาต 19 รายการ รวมพื้นที่ขอปลูก 3,796 ตารางเมตร จำนวน 7,740 ต้น 4.จังหวัดนครราชสีมา ใบอนุญาต 15 รายการ รวมพื้นที่ขอปลูก 5,737 ตารางเมตร จำนวน 13,433 ต้น 5.จังหวัดอุทัยธานี ใบอนุญาต 15 รายการรวมพื้นที่ขอปลูก 985 ตารางเมตร จำนวน 1,200 ต้น 6.จังหวัดมหาสารคาม ใบอนุญาตทั้งหมด 14 รายการ รวมพื้นที่ขอปลูก 1,202 ตารางเมตร จำนวน 1,858 ต้น 7.จังหวัดนครสวรรค์ ใบอนุญาต 11 รายการ รวมพื้นที่ขอปลูก 675 ตารางเมตร จำนวน 1,000 ต้น 8.จังหวัดนครพนม ใบอนุญาต 10 รายการ รวมพื้นที่ขอปลูก 613 ตารางเมตร จำนวน 700 ต้น 9.จังหวัดกาญจนบุรี ใบอนุญาต 9 รายการ รวมพื้นที่ขอปลูก 484 ตารางเมตร จำนวน 850 ต้น และจังหวัดอุดรธานี ใบอนุญาต 9 รายการ รวมพื้นที่ขอปลูก 1,532 ตารางเมตร จำนวน 1,604 ต้น และอันดับทั้ 10. จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้สำหรับยอดสรุปรวมทั่วประเทศ อย.ระบุว่าได้ออกใบอนุญาตไปแล้วทั้งหมด 2,782 รายการ แบ่งเป็น 1. ครอบครอง จำนวนใบอนุญาต 570 รายการ 2. นำเข้า มีใบอนุญาต 20 รายการ 3. จำหน่าย ใบอนุญาต 1,801 รายการ 4.ผลิต (ปลูก) ใบอนุญาตทั้งหมด 342 รายการ 5. ผลิต (ปรุง) 6 รายการ และ 6. ผลิต (แปรรูป/สกัด) 43 รายการ หากโฟกัสเฉพาะใบอนุญาต ผลิต (ปลูก) ที่มี 342 รายการ ดังกล่าวรวมพื้นที่ขอปลูก 87,716 ตารางเมตร จำนวน 197,811 ต้น ส่วนจังหวัดที่ยังไม่ขออนุญาตปลูกกัญชาอีกจำนวนหนึ่ง อาทิ ตราด ยะลา ระนอง สุพรรณบุรี สุโขทัย สิงห์บุรี สมุทรสาคร นครปฐม นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ และพะเยา เป็นต้น

Leave a Reply