Posted on Leave a comment

คอสตาริก้า ไฟเขียวปลดล็อคกัญชา – กัญชง ลุยส่งเสริมพืชเศรษฐกิจใหม่

ศาลรัฐธรรมนูญในประเทศคอสตาริก้า ลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายปลดล็อคกัญชาผ่านการรับรองไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญประเทศ เตรียมเดินหน้าเสนอแผนพัฒนากัญชาเข้าสภา ก่อนเปิดโหวตและเสนอร่างกฎหมายให้ประธานาธิบดีรับรองก่อนประกาศบังคับใช้ต่อไปเพื่อเปิดเสรีภาพการเข้าถึงกัญชาให้กับผู้ที่มีอายุตามเกณฑ์กำหนด

คอสตาริก้าพัฒนาก้าวสำคัญไปสู่แนวคิดเศรษฐกิจใหม่หลังเริ่มกระบวนการปลดล็อคกัญชาเสรีมาตั้งแต่ต้นปี 2021 ผ่านการเสนอแก้กฎหมายทางกัญชาและการปลดล็อคให้สามารถนำมาพัฒนาเชิงการแพทย์ตลอดจนผลิตกัญชงรักษาโรค ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากสภาสูงเรียบร้อยแล้วก่อนส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อเคาะเห็นชอบร่างดังกล่าวเพื่อนำไปจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านกัญชาต่อไป หลังจากรอขั้นตอนต่างๆที่กล่าวมาเกือบ 2 ปีแล้ว

แนวทางการแก้ไขกฎหมายของคอสตาริก้านั้นจะมีการปลดล็อคอนุญาตให้ผู้ใหญ่ใช้กัญชาเชิงการแพทยืได้ ขณะที่การผลิตกัญชายังคงผิดกฎหมายต่อไปเว้นแต่ได้รับใบอนุญาต พร้อมทั้งการลดโทษกัญชาเดิมที่กำหนดไว้สูงถึง 8-15 ปีอีกด้วย ดังนั้นการปลดล็อคกัญชานั้นจึงมีผลดีทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สาธารณสุขและการท่องเที่ยว กัญชาเสรีอาจทำให้คอสตาริก้าเป็นจุดหมายปลายทางของนักเที่ยวสายเขียวจำนวนมากด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่มีสองมหาสมุทรขนาบข้างและมีพื้นที่ป่าดิบฝนจำนวนมากคล้ายกับประเทศไทย

สำหรับใจความสำคัญของกัญชาคอสตาริก้าคือการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนหรือการส่งเสริมให้กัญชา-กัญชงกลายเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่สร้างงานสร้างอาชีพให้ประชากรในระยะยาว ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงทางการแพทย์เพื่อการันตีคุณภาพกัญชาท้องถิ่นให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยกำหนดคุรภาพไว้ถึงขั้น Super GMP (higher pharmaceutical standard)

Leave a Reply