Posted on Leave a comment

กรมวิทย์ฯ คอนเฟิร์มกัญชาไทยต้านมะเร็งสารพัดชนิด

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า จากผลวิจัยกัญชาพันธุ์ไทย 4 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์หางเสือสกลนครทีที 1 พันธุ์ตะนาวศรีก้านขาวดับเบิลยูเอ 1 (มีปริมาณ THC สูง) พันธุ์หางกระรอกภูพานเอสที 1 (THC และ CBD ใกล้เคียงกัน) และพันธุ์ตะนาวศรีก้านแดงอาร์ดี 1 (มีปริมาณ CBD สูง) โดยได้นำสารสกัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทยมาทำการทดสอบฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งที่เพาะเลี้ยงในหลอดทดลอง

กรมวิทย์ฯสกัดช่อดอกกัญชา ต้านเซลล์มะเร็ง

“ผลการทดลองพบว่าสารสกัดกัญชาที่มี THC 1 ส่วนต่อ CBD 6 ส่วน มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งเต้านม (MCF-7) เซลล์มะเร็งไต (A-498) และเซลล์มะเร็งตับ (HepG2) ได้ดี สารสกัดกัญชาที่มี THC 10 ส่วนต่อ CBD 1 ส่วน มีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งปอด (A-549) เซลล์มะเร็งลำไส้ (Caco-2) เซลล์มะเร็งสมอง (A-172) และมะเร็งตับอ่อน (PANC-1) ได้ดี เมื่อเทียบกับยาด็อกโซรูบิซิน (Doxorubicin) ส่วนสารสกัดที่มีสัดส่วน THC 2 ส่วนต่อ CBD 1 ส่วน มีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งแบบไม่มีความจำเพาะ และพบว่าสารสกัดดังกล่าวยังมีฤทธิ์ที่ดีในการสมานรอยแผลในเซลล์ปอดเพาะเลี้ยงในหลอดทดลอง” อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าว

นพ.ศุภกิจกล่าวต่อว่า ข้อมูลการวิจัยดังกล่าวมีการตีพิมพ์ในวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว แสดงให้เห็นว่ากัญชาพันธุ์ไทยสามารถนำมาพัฒนาเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ แต่ต้องคำนึงถึงขนาดที่อาจก่อให้เกิดความเป็นพิษหรือผลกระทบต่อร่างกาย ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีแผนที่จะดำเนินการทดสอบความปลอดภัยของสารสกัดกัญชาในสัตว์ทดลองหรือระดับคลินิกต่อไป สร้างความมั่นใจว่ามีประสิทธิผลและปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ อย่างไรก็ตามกัญชาแต่ละสายพันธุ์มีสัดส่วนสารสำคัญแตกต่างกัน สารสำคัญในกัญชา ได้แก่ สาร THC และ CBD จัดอยู่ในกลุ่มสารแคนนาบินอยด์ นอกจากนี้ยังพบว่ากัญชามีสารออกฤทธิ์อื่นอีก เช่น กลุ่มฟลาโวนอยด์, เทอร์พีนอยด์, อัลคาลอยด์, สเตียรอยด์, อัลเคน, กรดไขมัน และน้ำตาล ซึ่งมีสัดส่วนของปริมาณสารแตกต่างกันในแต่ละพันธุ์

อย่างไรก็ตามงานวิจัยทั้งหมดนี้ตอกย้ำข้อเรียกร้องของบิดากัญชาไทย หรือ ลุงตู้ ซึ่งย้ำเสมอว่า กัญชาไทยต้องปลดล็อค THC เพราะเป็นสารสำคัญที่ต้องทำงานร่วมกับสาร CBD เพื่อต่อสู้กับโรคมะเร็งหลากชนิด ทั้งนี้ปัจจุบันนโยบายปลดล็อคกัญชาไทยยังคงมุ่งเน้นไปที่เฉพาะกัญชง หรือ CBD เพียงเท่านั้น โดยอนุญาตให้มี THC เพียง 0.3% ซึ่งลุงตู้เคยย้ำว่ามันไม่เพียงพอต่อการเกิดสภาวะ Entourage effect นอกจากนี้ THC และสารอนุพันธ์ของ THC มีคุณสมบัติทางยาที่หลากหลาย เช่น ฤทธิ์แก้ปวด โดยเฉพาะปวดจากโรคทางระบบประสาท กระตุ้นความอยากอาหาร และลดอาการคลื่นไส้จากการใช้เคมีบำบัด ช่วยปกป้องและกระตุ้นการสร้างเซลล์สมองอีกด้วย

Leave a Reply