บ้องปาร์ตี้ – ขายบ้องแก้ว บ้องอคิลิค ไปป์แก้ว เครื่องบด กระดาษโรล และ ของสะสมสายเขียวต่างๆ

สถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัย Nottingham เปิดเผยผลการึกษาพบว่า ร่างกายของมนุษย์ผลิตกัญชาเองได้ตามธรรมชาติ เรียกว่า Endocannabinoids ไม่ต้องซื้อไม่ต้องเสพ เพียงแค่ออกกำลังกาย ร่างกายจะผลิตสารดังกล่าวสร้างภูมิคุ้มกันโรคร้ายแรงต่างๆตั้งแต่เบาหวานไปจนถึงมะเร็งร้าย

วารสารวิทยาศาสตร์ Gut Microbes เผยแพร่ผลวิจัยอย่างเป็นทางการซึ่งระบุว่า การออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายกระตุ้นการผลิตสาร Endocannabinoid ซึ่งมีส่วนช่วยการสร้างสภาวะ เรียกว่า anti-inflammatory เป็นกระบวนการหลั่งสารของร่างกายเพื่อต่อต้านการอักเสบต่างๆซึ่งเป็นสาเหตุของโรคร้าย (cytokines) และต่อต้านสภาวะอักเสบเรื้อรัง (chronic inflammation) ซึ่งเป็นสาเหตุไปสู่โรคร้ายจำนวนมาก เช่น มะเร็ง โรคหัวใจ โรคข้ออักเสบ นอกจากนี้การออกกำลังกายช่วยให้มนุษย์ลดความเจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจ เมื่อร่างกายผลิตสารหลั่งความสุข (Endorphine) อีกด้วย

สารสำคัญในกัญชา

การทดลองดังกล่าวใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นโรคไขข้ออักเสบ โดยแบ่งแยกกลุ่มเป้าหมายเป็นสองกรุ๊ปเท่าๆกัน โดยให้เพียงกลุ่มเดียวออกกำลังกายทุกวัน วันละ 15 นาที เมื่อสรุปผลพบว่า กลุ่มที่ออกกำลังกายติดต่อกันทุกวันนั้นพบสภาวะ chronic inflammation หรือการอักเสบที่นำไปสู่โรคร้ายน้อยกว่าอย่างมีนัยยะสำคัญ เช่นเดียวกับอัตรา cytokines ก็ลดลงด้วยเช่นกัน และมีอัตรา Endocannabinoid มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มที่ไม่ออกกำลังกาย

ระบบกัญชาในร่างกาย (Endocannabinoid system)

Dr. Amrita Vijay ทีมวิจัยดังกล่าวกล่าวว่า “ผลวิจัยพิสูจน์แล้วว่าการออกกำลังกายช่วยเพิ่มการผลิตสารกัญชาในร่างกายมนุษย์ ซึ่งช่วยฟื้นฟูร่างกายและทำให้เกิดผลดีต่อสุขภาพในหลากหลายด้าน แม้ว่าอุตสาหกรรมกัญชาและยากัญชาจะมีราคาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่มนาย์ทุกคนควรรู้ไว้ว่า เราก็ผลิตสารกัญชาเพื่อรักษาตัวเองได้แบบฟรีๆ คุณก็แค่ไปออกกำลังกาย”

%d bloggers like this: