Posted on Leave a comment

บุคคลก็ปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้นได้ ลุยปลดล็อคเลิกเงื่อนไขวิสาหกิจชุมชน

นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ กล่าวว่า “พ.ร.บ.ยาเสพติด ฉบับที่ 7 กำลังหมดสิ้นสภาพในวันที่ 9 ธ.ค. นี้ จากนั้นจึงหันมาใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด และมีการประกาศกฎกระทรวงเกี่ยวกับกัญชา ออกตามมา ซึ่งเมื่อประกาศกระทรวงดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว จะทำให้บุคคธรรมดา หรือ นิติบุคคล ร่วมกับ ผู้อนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์สมุนไพร สามารถ “ขออนุญาตปลูกได้เลย” ไม่จำเป็นต้องรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชน แต่ยังคงต้องเป็นการปลูกกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้น”

สารในกัญชาที่ใช้ในทางการแพทย์

สืบเนื่องจากนโยบายผลักดันกัญชาตลอด 2 ปีที่ผ่านมา พบว่า ปัจจุบันมีชาวบ้านได้ปลูกกัญชา 6 ต้นแล้ว 95 ครัวเรือน สามารถปลูกกัญชาได้ 1,440 ต้นต่อปี แบ่งเป็น 8 วิสาหกิจ ใน 3 พื้นที่ คือ บุรีรัมย์ 1 แห่ง บึงกาฬ 2 แห่ง และนครพนม 5 แห่ง ที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว นอกจากนี้ ยังมีอีก 77 วิสาหกิจทั่วประเทศ ที่ยื่นคำขอปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น ตามโครงการกัญชาครัวเรือน โดยอยู่ในระหว่างกระบวนการออกใบอนุญาต 8 วิสาหกิจ รอความเห็นจังหวัด 11 วิสาหกิจ รอตรวจสถานที่ 17 วิสาหกิจ และรอตรวจเอกสาร 41 วิสาหกิจ

กัญชาบ้านละ 6 ต้น ได้รับอนุญาตแล้ว 95 ครัวเรือน พื้นที่ บุรีรัมย์ บึงกาฬ นครพนม 

ส่วนประเด็นการปลูกกัญชา 6 ต้นเพื่อสันทนาการ จะมีความเป็นไปได้หรือไม่นั้น นพ.กิตติ บอกว่า คงต้องศึกษารายละเอียดประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยเฉพาะในมาตรา 55 ซึ่งระบุถึง พื้นที่พิเศษ ที่ต้องประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกาให้เป็นพื้นที่พิเศษ สามารถทดลองใช้กัญชาเหมือนโมเดลในต่างประเทศ แต่ส่วนตัวมองว่า สำหรับในประเทศไทยนั้น คงต้องดูสภาพความพร้อมของพื้นที่นั้นๆ ด้วย

มาตราที่ 55 ประมวลกฎหมายยาเสพติด

อย่างไรก็ตามนโยบายกัญชาบ้านละ 6 ต้น ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในประเด็นความเหลื่อมล้ำของโอกาสการเข้าถึง สรุปแล้วคนธรรมดา ปลูกได้หรือไม่ได้กัญชาบ้านละ 6 ต้น ที่นักการเมืองเคยสัญญาไว้ตอนหาเสียง จึงกลายเป็นเสียงสะท้อนปัญหาตลอดช่วง 2 ปีที่ได้ริเริ่มดำเนินงานปลดล็อคกัญชาไทยให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่

Leave a Reply