Posted on Leave a comment

เสรีกัญชา ดันไทยขึ้นแท่น ‘ฮับนวดกัญชาโลก’ ดูดเงินนักเที่ยวสายเขียว 8 แสนล้านบาท

ตั้งเป้า ‘ไทยศูนย์กลางนวดสปาระดับโลก’ ดันกัญชาทางการแพทย์ปั้นโมเดลการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ สร้างดีมานต์ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ รับเทรนด์นักท่องเที่ยวสายเขียวเติบโตกระฉูด 300% หวังปั้นเม็ดเงินท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติทะลุ 8 แสนล้านบาท

‘นวดสปาไทย’ ถูกยูเนสโกยกให้เป็นวัฒนธรรมอนุรักษ์ของโลก ส่งผลให้ดีมานต์นักท่องเที่ยวในไทยเติบโตถึง 3 เท่าตัว หรือผู้ใช้บริการราว 3.4 ล้านคน/ปี จากเดิม 1.2 ล้านคน/ปี จึงเป็นโอกาสใหม่ของกัญชาไทย ช่วยสร้างประสบการณ์ผ่อนคลายแบบใหม่ในธุรกิจนวดสปา จึงควรตั้งเป้าหมายให้เป็นจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ Wellness Green Medicine ของโลก

ปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวเข้ามาในไทยท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ medical tourism เพิ่มขึ้นเป็น 50 % พอๆกับท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมนั่นแสดงว่าเทรนด์การท่องเที่ยวสมัยใหม่สามารถนำไปผสมผสานกับกัญชาได้ มีศักยภาพจะเป็นผู้นำตลาดในอนาคต ส่วนในฝั่งที่เรียกว่า “Wellness hub”นั้น “นวดสปา” มีปริมาณการเติบโตแบบก้าวกระโดดจากผู้ใช้บริการนวดไทยประมาณ 20.5 ล้านครั้งในปี 2559 เพิ่มเป็น ผู้ใช้บริการนวดไทยประมาณ 30 ล้านครั้ง ในปี 2560 แสดงว่าการยอมรับการบริการฝั่งของWellnessและMedica service hub จากต่างชาติค่อนข้างดี

“ถ้าเราผลักดันมูลค่าการรักษาพยาบาลเป็น 2 แสนล้านบาทและอีก8แสนล้านบาทให้เป็นเชิงส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับธรรมชาติ นวดสปาหรือแม้แต่อาหาร ต่อไปก็สร้างช่วยสร้างมูลค่าและเม็ดเงินให้ประเทศได้จำนวนมาก ถ้าเราจะขับเคลื่อนเส้นทางกัญชาทางการแพทย์ก็เพื่อการท่องเที่ยวเหมือนเส้นทางสายไหมของจีนนั้น ประเทศไทยน่าจะเป็นศูนย์กลางได้ด้วยศักยภาพที่เรามีกัญชาถูกต้องตามกฎหมายแบบปลดล็อคเพราะเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคและทำให้สุขภาพดี” ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าว

ไทยเป็นที่หนึ่งของโลกที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดในเรื่องของบริการทางการแพทย์ นอกจากเพิ่มขีดความสามารถแล้ว เราต้องเพิ่มศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยกัญชา กัญชงและพืชสมุนไพรภายใต้คอนเซ็ป Green Medicine Innovation พร้อมไปกับการเพิ่มขีดศักยภาพผู้ประกอบการในการแข่งขันตามวิถีโลก เนื่องจากกัญชาเป็นแม่เหล็กตัวหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและส่งไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการให้บริการสุขภาพของโลก ซึ่งเราคาดหวังว่าในอนาคตหลังจากนี้เราจะมีโพรดักดีๆที่มีหลักฐานทางวิชาการรองรับ จึงน่าจะเป็นกลไกที่สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับชาวต่างชาติได้อย่างดี

Leave a Reply