Posted on Leave a comment

ต่างชาติยกไทย ‘เมืองท่องเที่ยวกัญชาระดับโลก’ แต่ห้ามซื้อขาย-ช่อดอกยังผิดกฎหมาย

เว็บไซต์กัญชาชื่อดังระดับโลก Leafly จัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวสายเขียวระดับโลก ชื่นชมความสวยงามของสถานท่องเที่ยวไทยที่เหมาะสมเป็นจุดหมายปลายทางของนักเที่ยวสายเขียวจาทั่วโลก ตลอดจนยกให้ไทยเป็นชาติที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนสูบกัญชาดื่มด่ำบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีอยู่มากมาย

มายโอโซน เขาใหญ่’ สู่เมืองกัญชาเพื่อสุขภาพครบวงจร

อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ดังกล่าวได้แจ้งเตือนว่าประเทศไทยยังถือว่า ช่อดอกกัญชาและรากกัญชายังเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แม้จะเริ่มปลดล็อคกัญชาเชิงการแพทย์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม แต่รัฐไทยยังมีข้อห้าม ‘คนทั่วไป’ ปลูกกัญชา โดยเฉพาะโครงการกัญชาบ้านละ 6 ต้น

Leafly ขยายใจความกัญชา 6 ต้นว่า เป็นการอนุญาตให้ปลูกภายใต้การกำกับดูแลของภาครัฐ คนทั่วไปยังไม่สามารถปลูกหรือผลิตกัญชาขายได้ ทั้งยังมีเงื่อนไขต้องส่งผลผลิตช่อดอกให้กับรัฐบาลทั้งหมดเพื่อแลกกับค่าตอบแทนที่กำหนดโดยรัฐบาล อย่างไรก็ตามพบว่ากัญชายังคงเป็นสิ่งผิดกฎหมายของหลายชาติในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งบางประเทศมีอัตราโทษรุนแรงถึงขั้นประหารชีวิต

Leave a Reply